• شهامت ساخت یک فیلم سیاسی در این وسعت و بازگو کردن دیالوگ های پشت پرده می تواند دریچه امیدی به سوی سینمای ایران تلقی گردد.
    قلاده های طلا با لقب سیاسی ترین فیلم سینمای ایران پا به اکران نوروزی گذاشت. اکرانی که شاید هر فیلمی لیاقت حضور در ایام نوروز را نداشته باشد و باید فاکتورهای خاصی داشته باشد تا بتواند در رقابت برای اکران نوروزی گوی سبقت را از رقبا برباید.